Đôi điều về Rich Nguyen - Rich Nguyen Official
 

Tư duy đúng – Kiến thức đúng – Công cụ đúng

Là vũ khí quan trọng

của những nhà đầu tư chuyên nghiệp.

– Rich Nguyen –

Bạn không thiếu tiền, bạn chỉ:

thiếu khả năng kiếm tiền

– Rich Nguyen –

Tôi không đào tạo Ngọn, Tôi chỉ chia sẻ

Nguyên lý gốc, Kiến thức nền

– Rich Nguyen –

Tư duy đúng – Kiến thức đúng – Công cụ đúng

Là vũ khí quan trọng

của những nhà đầu tư chuyên nghiệp.

– Rich Nguyen –

Bạn không thiếu tiền, bạn chỉ:

thiếu khả năng kiếm tiền

– Rich Nguyen –

Tôi không đào tạo Ngọn, Tôi chỉ chia sẻ

Nguyên lý gốc, Kiến thức nền

– Rich Nguyen –

Tư duy đúng – Kiến thức đúng – Công cụ đúng

Nguyên lý gốc,
Kiến thức nền

– Rich Nguyen –

Bạn không thiếu tiền, bạn chỉ:

Thiếu khả năng kiếm tiền

– Rich Nguyen –

Tôi không đào tạo Ngọn, Tôi chỉ chia sẻ

Nguyên lý gốc,
Kiến thức nền

– Rich Nguyen –

Tư duy đúng – Kiến thức đúng – Công cụ đúng

Nguyên lý gốc,
Kiến thức nền

– Rich Nguyen –

Bạn không thiếu tiền, bạn chỉ:

Thiếu khả năng kiếm tiền

– Rich Nguyen –

Tôi không đào tạo Ngọn, Tôi chỉ chia sẻ

Nguyên lý gốc,
Kiến thức nền

– Rich Nguyen –

Đầu tư bất động sản
không phải là chuyện may rủi…

Mà đến từ tư duy chiến lược và kỹ năng thực chiến

Một trong những quan điểm sai lầm của những người muốn làm giàu nhanh chóng, đó là lựa chọn đầu tư bất động sản để gia tăng khối tài sản của mình và coi đầu tư bất động sản như một canh bạc may rủi. Nhưng đầu tư bất động sản không phải là cuộc chơi may rủi.

Để đầu tư bất động sản hiệu quả, bền vững, nhà đầu tư bất động sản cần trang bị cho mình không chỉ những quy trình pháp lý, phương pháp định giá bất động sản… mà còn cả kiến thức kinh tế vĩ mô để có thể dự đoán xu hướng của thị trường bất động sản và ra quyết định chính xác hơn.

Do đó, Rich Nguyen lựa chọn cung cấp kiến thức về đầu tư bất động sản tổng quan, từ phân tích kinh tế vĩ mô đến các kỹ năng thực chiến giúp hạn chế rủi ro, tối ưu hóa tài sản của nhà đầu tư.

Trong nhiều bài nói chuyện và các khóa học của Rich Nguyễn, tư duy chiến lược, mà trong đó sự hiểu biết về kinh tế vĩ mô luôn là nền tảng; từ đó các kỹ năng khác như cách sử dụng đòn bẩy tài chính, phương pháp định giá, phương pháp đàm phán, giải quyết các vấn đề pháp lý… được triển khai một cách hiệu quả nhất.

Vững tin vào tư duy đúng, kiến thức đúng và công cụ đúng mà mình đã lựa chọn, Rich Nguyễn từng ngày hoàn thiện hơn để hỗ trợ các nhà đầu tư bất động sản làm giàu bền vững hơn.

Nỗ lực xây dựng cộng đồng đầu tư bất động sản bền vững

Rich Nguyen mong muốn tạo lập nền tảng kiến thức Bất động sản và kết nối cộng đồng các nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp tạo nên các chuỗi giá trị WIN-WIN-WIN.

Đối với các cổ đông: sử dụng tối ưu nguồn vốn, gia tăng giá trị hợp tác lâu dài.
Đối với học viên: mang đến những kiến thức hữu ích, luôn hỗ trợ tư vấn hiệu quả.
Đối với cộng đồng: đóng góp tích cực cho các hoạt động vì môi trường, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí và phát triển bền vững.

Với 10 năm lăn lộn trên thị trường bất động sản, trải qua nhiều thang bậc đầu tư, Rich Nguyen đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu, kết hợp với tư duy chiến lược và nắm vững các quy trình đầu tư, đúc rút thành các khóa đào tạo cơ bản và chuyên sâu. Các khóa học bao gồm cả trực tuyến, huấn luyện  chuyên sâu 1:1, thảo luận trực tiếp…

Bên cạnh đó, Rich Nguyen hiện đang điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Rich Invest và Qũy tương trợ xã hội Rich Heart, với hy vọng hiện thức hóa mong muốn về một cộng đồng đầu tư bất động sản bền vững.

Văn phòng
Phòng 4011, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
E-mail
info@richnguyen.vn

Số điện thoại
+ 082 467 8686
+ 084 247 8686

Đầu tư bất động sản

không phải là chuyện may rủi…

Mà đến từ tư duy chiến lược và kỹ năng thực chiến

Một trong những quan điểm sai lầm của những người muốn làm giàu nhanh chóng, đó là lựa chọn đầu tư bất động sản để gia tăng khối tài sản của mình và coi đầu tư bất động sản như một canh bạc may rủi. Nhưng đầu tư bất động sản không phải là cuộc chơi may rủi.

Để đầu tư bất động sản hiệu quả, bền vững, nhà đầu tư bất động sản cần trang bị cho mình không chỉ những quy trình pháp lý, phương pháp định giá bất động sản… mà còn cả kiến thức kinh tế vĩ mô để có thể dự đoán xu hướng của thị trường bất động sản và ra quyết định chính xác hơn.

Do đó, Rich Nguyen lựa chọn cung cấp kiến thức về đầu tư bất động sản tổng quan, từ phân tích kinh tế vĩ mô đến các kỹ năng thực chiến giúp hạn chế rủi ro, tối ưu hóa tài sản của nhà đầu tư.

Trong nhiều bài nói chuyện và các khóa học của Rich Nguyễn, tư duy chiến lược, mà trong đó sự hiểu biết về kinh tế vĩ mô luôn là nền tảng; từ đó các kỹ năng khác như cách sử dụng đòn bẩy tài chính, phương pháp định giá, phương pháp đàm phán, giải quyết các vấn đề pháp lý… được triển khai một cách hiệu quả nhất.

Vững tin vào tư duy đúng, kiến thức đúng và công cụ đúng mà mình đã lựa chọn, Rich Nguyễn từng ngày hoàn thiện hơn để hỗ trợ các nhà đầu tư bất động sản làm giàu bền vững hơn.

Nỗ lực xây dựng cộng đồng đầu tư bất động sản bền vững

Rich Nguyen mong muốn tạo lập nền tảng kiến thức Bất động sản và kết nối cộng đồng các nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp tạo nên các chuỗi giá trị WIN-WIN-WIN.

Đối với các cổ đông: sử dụng tối ưu nguồn vốn, gia tăng giá trị hợp tác lâu dài.
Đối với học viên: mang đến những kiến thức hữu ích, luôn hỗ trợ tư vấn hiệu quả.
Đối với cộng đồng: đóng góp tích cực cho các hoạt động vì môi trường, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí và phát triển bền vững.

Với 10 năm lăn lộn trên thị trường bất động sản, trải qua nhiều thang bậc đầu tư, Rich Nguyen đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu, kết hợp với tư duy chiến lược và nắm vững các quy trình đầu tư, đúc rút thành các khóa đào tạo cơ bản và chuyên sâu. Các khóa học bao gồm cả trực tuyến, huấn luyện  chuyên sâu 1:1, thảo luận trực tiếp…

Bên cạnh đó, Rich Nguyen hiện đang điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Rich Invest và Qũy tương trợ xã hội Rich Heart, với hi vọng hiện thức hóa mong muốn về một cộng đồng đầu tư bất động sản bền vững.

Văn phòng
Phòng 4011, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
E-mail
info@richnguyen.vn

Số điện thoại
1900.9999.79

CHUYÊN GIA CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢNKiến thức về bất động sản
của Rich Nguyen đa dạng
và hữu ích

CHUYÊN GIA CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢNKiến thức về bất động sản
của Rich Nguyen đa dạng
và hữu ích

Bất động sản vĩ mô
88%
Kinh nghiệm thực chiến
95%
Tư duy chiến lược trong đầu tư bất động sản
92%
Quản trị rủi ro trong đầu tư bất động sản
95%
0123456789001234567890.012345678900123456789001234567890 +Học viên
012345678900123456789001234567890 +Học viên chuyên sâu
01234567890012345678900123456789001234567890+Học viên trực tuyến
012345678900123456789001234567890+Học viên trở thành đối tác
Đúc rút của Rich NguyenNếu biết thị trường lên rồi lại xuống, xuống rồi lại lên thì tại sao cứ phải chạy đuổi theo thị trường.

Đúc rút của Rich NguyenNhững nhà đầu tư chuyên nghiệp là những người ăn đậm ở một vài thương vụ lớn, chứ không phải cóp nhặt từ những giao dịch nhỏ.

Đúc rút từ Rich NguyenRủi ro là nguồn gốc của lợi nhuận,
lợi nhuận là phần thưởng của rủi ro.
Đúc rút của Rich NguyenNếu biết thị trường lên rồi lại xuống, xuống rồi lại lên thì tại sao cứ phải chạy đuổi theo thị trường.

Đúc rút của Rich NguyenNhững nhà đầu tư chuyên nghiệp là những người ăn đậm ở một vài thương vụ lớn, chứ không phải cóp nhặt từ những giao dịch nhỏ.

Đúc rút từ Rich NguyenRủi ro là nguồn gốc của lợi nhuận, lợi nhuận là phần thưởng của rủi ro.
0123456789001234567890.012345678900123456789001234567890 +Học viên
012345678900123456789001234567890 +Học viên chuyên sâu
01234567890012345678900123456789001234567890+Học viên trực tuyến
012345678900123456789001234567890+Học viên trở thành đối tác
Theo dõi RichNguyen

Trên Youtube

Theo dõi RichNguyen

Trên Youtube

CÔNG TY CỔ PHẦN

RICH NGUYEN ACADEMY

MST: 5701988820
Địa chỉ: Phòng 4011, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 1900.99.99.79
Email: info@richnguyen.vn

Theo dõi RichNguyen:

LIÊN HỆ

Rich Nguyen và đội ngũ luôn sẵn sàng hỗ trợ những nhà đầu tư bất động sản tiềm năng.

Copyright © Rich Nguyen 2021

1900999979
icons8-exercise-96 chat-active-icon