fbpx

Rich Nguyen là ai ?

Rich Nguyen là chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư bất động sản cá nhân, anh đã có hơn 10 năm học tập, nghiên cứu và trải nghiệm đầu tư với bất động sản. Rich Nguyen là dân MBA, hay nói một cách dễ hiểu là anh được đào tạo rất chuyên sâu về điều hành, quản trị kinh doanh. Hiện tại Rich Nguyen là nhà sáng lập và điều hành của 3 công ty lớn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và bất động sản.

Trong cách thức đầu tư của anh ấy luôn luôn là vĩ mô đi trước và vi mô đi sau. Rich Nguyen đã có quá trình nghiên cứu, tìm hiểu ở các thị trường bất động sản tiềm năng khắp cả nước với những số liệu và phân tích cụ thể trên mỗi thị trường. Rich Nguyễn là dân thực chiến, anh ấy thuộc mẫu nói ít làm nhiều. Về chuyên môn anh ấy đã được đào tạo coaching từ các chuyên gia bất động sản trong nước và quốc tế.