fbpx

Quan điểm kinh doanh

Kinh doanh không có bí ẩn chỉ có bí mật và kinh doanh là nghề, lãnh đạo là nghề chứ không phải chỗ để rút kinh nghiệm.
Biết rõ thế mạnh của bạn, hiểu rõ điều bạn muốn tức là bạn đã thành công tới 50% rồi.
Tài Năng là do Tích Luỹ và Để Tâm – Thiên Thời – Địa Lợi – Nhân Hoà