3 chính sách mới dự báo sẽ ảnh hưởng lớn tới thị trường bất động sản 2023
 

3 chính sách mới dự báo sẽ ảnh hưởng lớn tới thị trường bất động sản 2023

14/11/2022

Năm 2022, nhiều chính sách mới liên quan đến thị trường bất động sản được ban hành. Tuy nhiên với độ trễ thông thường, dự báo những nghị quyết, nghị định này sẽ ảnh hưởng lớn tới thị trường bất động sản 2023. Trong bài viết bên dưới, Rich Nguyen Academy sẽ tổng hợp các điểm mới của những chính sách này và đánh giá tác động của chúng với thị trường bđs 2023.

1. Nghị định 44/2022/NĐ-CP ảnh hưởng đến thị trường bất động sản 2023 như thế nào?

Nghị định 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của CQ Nhà nước trên môi trường mạng. Nghị định này được ban hành vào ngày 24/6/2022 và có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2022 với những điểm mới đáng chú ý như sau:

 • Quy định rõ việc sử dụng thông tin dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản.
 • Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin về dự án và lượt giao dịch bđs cho Sở Xây dựng.
 • Yêu cầu công khai giấy tờ pháp lý của dự án bất động sản.
 • Yêu cầu công khai các thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Với quy định dùng thông tin dữ liệu thị trường nhà ở, Nghị định 42/2022/NĐ-CP nêu rõ hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản. Trong đó bao gồm dữ liệu trực tuyến từ cổng thông tin của hệ thống thông tin về thị trường nhà ở, bất động sản hoặc qua cổng thông tin điện tử của các Sở Xây dựng.

Nghị định số 44/2022/NĐ-CP sẽ góp phần minh bạch thông tin thị trường bất động sản 2023
Nghị định số 44/2022/NĐ-CP sẽ góp phần minh bạch thông tin thị trường bất động sản 2023

Điều 18 của Nghị định số 44/NĐ-CP cũng yêu cầu chủ đầu tư dự án phải cung cấp thông tin và dữ liệu về sản phẩm đủ điều kiện giao dịch, cũng như lượt giao dịch bđs cho Sở Xây dựng theo Biểu mẫu số 10 (trong các kỳ báo cáo). Lưu ý một điều rằng:

 • Những thông tin kê khai và dữ liệu về dự án, cơ cấu bđs của dự án cần thực hiện trước khi có thông báo khởi công hoặc trước khi được cấp phép xây dựng để thực hiện dự án (nếu có).
 • Những thông tin kê khai về bất động sản đủ điều kiện giao dịch, cũng như đăng tải văn bản thông báo của Sở Xây dựng về việc nhà ở đủ điều kiện được bán và cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai phải được thực hiện trước khi chủ đầu tư đưa sản phẩm ra giao dịch.

Những biểu mẫu kê khai và cung cấp thông tin bao gồm:

 • Biểu mẫu số 11: Trong trường hợp chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án và phải điều chỉnh, sửa đổi lại dữ liệu, thông tin về dự án.
 • Biểu mẫu số 12: Trong trường hợp kê khai và cung cấp dữ liệu, thông tin về tình hình giao dịch bất động sản của dự án.
 • Biểu mẫu số 13: Trong trường hợp sàn giao dịch cung cấp thông tin và dữ liệu về dự án

Những biểu mẫu kê khai và cung cấp thông tin, dữ liệu nói trên phải gửi về Sở Xây dựng, nơi có bđs phát sinh giao dịch. Với yêu cầu công khai thông tin về nhà ở, địa chỉ tiếp nhận việc chia sẻ và cung cấp dữ liệu, thông tin là Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản. Việc cung cấp thông tin sẽ theo những biểu mẫu quy định ở Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.

Do đó, Nghị định số 44/2022/NĐ-CP sẽ góp phần minh bạch thông tin thị trường bất động sản 2023. Đồng thời giúp cơ quan quản lý có thể tham gia điều tiết thị trường và kiểm soát pháp lý dự án. Bên cạnh đó, chính sách mới này còn giúp người mua nhà có cơ sở thông tin và dữ liệu về dự án, tránh trường hợp mua sản phẩm chưa đủ điều kiện mở bán. Đây sẽ là cơ sở tạo niềm tin cho người mua nhà và giúp thị trường bđs 2023 phát triển lành mạnh, bền vững hơn.

2. Nghị quyết 18-NQ/TW tác động đến thị trường bất động sản 2023 như thế nào?

Nghị quyết 18-NQ/TW về Đất đai được ban hành vào ngày 16/6/2022 bởi Ban Chấp hành Trung ương. Nghị quyết này có những điểm mới đáng lưu ý về chính sách đất đai như sau:

 • Hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và những luật khác có liên quan tới năm 2025, định hướng tới năm 2030.
 • Bỏ khung giá đất và có cách xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường.
 • Người sở hữu nhiều nhà đất sẽ được đánh thuế cao hơn.
 • Giao đất và cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất.
 • Cơ sở tôn giáo dùng đất vào mục đích khác sẽ phải trả tiền thuê đất theo quy định.
 • Người dân bị thu hồi đất sẽ có những quy định cụ thể về bồi thường và hỗ trợ tái định cư.
 • Mở rộng đối tượng và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp.
 • Quy định chế độ sử dụng xây dựng công trình ngầm, công trình trên không và đất hình thành từ hoạt động lấn biển.
Nghị quyết 18-NQ/TW hướng đến đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, người dân, Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất và giảm thiểu tiêu cực về đất đai
Nghị quyết 18-NQ/TW hướng đến đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, người dân, Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất và giảm thiểu tiêu cực về đất đai

Với những điểm mới này, Nghị quyết 18-NQ/TW hướng đến đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, người dân, Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất và giảm thiểu tiêu cực về đất đai. Đồng thời giảm thiểu tình trạng tiêu cực, lãng phí, giảm tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại có liên quan đến đất đai. Từ đó đất đai sẽ được sử dụng hiệu quả, bền vững hơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

Nghị quyết 18-NQ/TW giúp quyền lợi của người dân được bảo đảm hơn và việc sử dụng đất linh hoạt hơn. Đồng thời tiếp tục thực hiện cơ chế tự thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người dân trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đô thị, nhà ở thương mại.

Bên cạnh đó, chính sách mới này cũng giúp các nhà đầu tư biết rõ những trường hợp cần đấu giá đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất. Nhờ đó chủ động hơn trong sản xuất, kinh doanh và có thể trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất 1 lần cho thời gian thuê. 

Hơn nữa, nhà đầu tư sẽ tiếp cận đất đai linh hoạt hơn dưới ảnh hưởng của chính sách mở rộng hạn mức. Ngoài ra, thị trường cho thuê đất nông nghiệp và đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp được phát triển.

Không chỉ vậy, nhà đầu tư còn giảm được chi phí dùng đất khi thủ tục hành chính về đất đai được cải thiện và công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát xử lý vi phạm cũng được đổi mới, tăng cường. Đồng thời kỷ cương, kỷ luật và công tác phòng chống tham nhũng được siết chặt. 

Bên cạnh đó, nguồn lực đất đai cho kinh doanh và sản xuất được giải phóng khi khó khăn, vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất được xử lý triệt để. Ngoài ra, tình trạng đầu cơ đất đai và không đưa đất vào sử dụng được hạn chế vì có những chế tài cụ thể, cũng như đủ mạnh được đưa ra.

Xem chi tiết tại video:

3. Nghị định 65/2022/NĐ-CP ảnh hưởng đến thị trường bất động sản 2023 như thế nào?

Nghị định số 65/2022/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 16/9/2022 để sửa đổi bổ sung Nghị định 153 về quy định chào bán trái phiếu riêng lẻ. Những điểm mới của Nghị định này chủ yếu liên quan đến những đối tượng tham gia vào thị trường:

 • Nâng cao tiêu chuẩn của các nhà đầu tư chuyên nghiệp.
 • Tăng cường minh bạch thông tin và bảo đảm quyền lợi cho nhà đầu tư.
 • Yêu cầu chặt chẽ hơn về hồ sơ chào bán và phương thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
 • Xếp hạng tín nhiệm bắt buộc trong các trường hợp cụ thể.
Các điểm mới của Nghị định 65 để tăng trách nhiệm của nhà đầu tư khi mua trái phiếu doanh nghiệp
Các điểm mới của Nghị định 65 để tăng trách nhiệm của nhà đầu tư khi mua trái phiếu doanh nghiệp

Theo chuyên gia, các điểm mới của Nghị định 65 để tăng trách nhiệm của nhà đầu tư khi mua trái phiếu doanh nghiệp. Chẳng hạn như nhà đầu tư phải đọc bản công bố thông tin, tự ký xác nhận việc tiếp nhận đầy đủ thông tin doanh nghiệp công bố, hiểu pháp luật, cũng như chịu trách nhiệm về việc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp,…

Bên cạnh đó, những quy định trong Nghị định 65/2022/NĐ-CP cũng được làm chặt chẽ hơn. Ví dụ như nhà đầu tư không được tham gia vào hợp đồng và đầu tư trái phiếu do những nhà đầu tư chuyên nghiệp khác rao bán. Chính sách mới này cũng quy định rõ việc thiết lập 1 trường thứ cấp để giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Đồng thời đặt ra lộ trình để đưa những trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ vào giao dịch ở trên thị trường này.

Nhìn chung, điểm tích cực của Nghị định 65 là giúp thị trường trái phiếu của Việt Nam phát triển thực chất hơn và tạo cơ sở cho các doanh nghiệp công khai, minh bạch thông tin, cũng như huy động được nguồn vốn trung, dài hạn hiệu quả trên thị trường. Với lĩnh vực bất động sản, đây là cơ hội cho các doanh nghiệp uy tín, có năng lực huy động vốn để triển khai những dự án chất lượng. Đồng thời khơi thông nguồn cung và đáp ứng nhu cầu về sản phẩm càng ngày càng cao của người dân.

Với những chính sách mới trong các nghị quyết, nghị định nói trên, thị trường bất động sản 2023 được kỳ vọng sẽ có nhiều điểm sáng từ việc cải thiện tâm lý nhà đầu tư, người mua. Đồng thời giúp tăng niềm tin của người dân vào thị trường và chính sách quản lý. Qua đó thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh và bền vững hơn.

Để tìm hiểu thêm kiến thức đầu tư bất động sản cơ bản cùng diễn giả Rich Nguyen – Nhà huấn luyện chiến lược đầu tư bất động sản hàng đầu Việt Nam, hãy truy cập vào link: https://lopzoom.richnguyen.vn/.

Liên hệ ngay với RNA theo số hotline: 1900 9999 79 để được tư vấn chi tiết hơn.

ĐỪNG BỎ LỠ

CÔNG TY CỔ PHẦN

RICH NGUYEN ACADEMY

MST: 5701988820
Địa chỉ: Phòng 4011, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 1900.99.99.79
Email: info@richnguyen.vn

Theo dõi RichNguyen:

LIÊN HỆ

Rich Nguyen và đội ngũ luôn sẵn sàng hỗ trợ những nhà đầu tư bất động sản tiềm năng.

Copyright © Rich Nguyen 2021

1900999979
icons8-exercise-96 chat-active-icon